วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศคะแนนเก็บ ม.4/1 (4/03/2563)


ประกาศคะแนนเก็บ วิชาชีววิทยา ม.4/1
***หากยังไม่ส่งสมุด ให้นำมาส่งภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เกว้า (เขว้า กํายาน ชาติสมิง)

เกว้า (เขว้า กํายาน ชาติสมิง ) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
ราก รสเมาเบื่อ สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง
ยอด รสเมาเบื่อ สรรพคุณ แก้ปวดศีรษะ
ใบสด รสเมาเบื่อ สรรพคุณ ตําคั้นเอาน้ําใส่แผลฆ่าเชื้อโรค

ยาง (เรียกว่ากํายาน ) รสสุขุมหอม สรรพคุณ แก้ลม บํารุงเส้นเอ็น
แก้หลอดลมอักเสบ สมานแผล แก้ขัดเบา

กําลังหนุมาน (กําลังราชสีห์)

กําลังหนุมาน (กําลังราชสีห์) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เนื้อไม้และราก รสขม สรรพคุณแก้น้ำดีพิกร คือ นอนสะดุ้ง ผวาหลับๆ ตื่นๆ ร้อนหน้าน้ำตาไหล