วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดข้อสอบ o-net ม.6 วิทยาศาสตร์

รวมข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์
หมายเหตุ *ยังไม่มีไฟล์

ปีการศึกษา

วันสอบ

ข้อสอบ

เฉลย

2548

26 ก.พ. 2549

2549

25 ก.พ. 2550

2550

 1 มี.ค. 2551

2551

22 ก.พ. 2552

2552

21 ก.พ. 2553

2553

20 ก.พ. 2554

2554

19 ก.พ. 2555

2555

 7 มี.ค. 2556

เฉลย O-net วิทยาศาสตร์ 55*

2556

16 ก.พ. 2557

เฉลย O-net วิทยาศาสตร์ 56*

2557

8 ก.พ. 2558

O-net วิทยาศาสตร์ 57*

เฉลย O-net วิทยาศาสตร์ 57*

2558

7 ก.พ. 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น