วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

3.ธาตุและสารประกอบ

บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ

1.ความหมายของธาตุและสัญลักษณ์ธาตุ

      หน่วยย่อยที่สุดของสสาร เรียกว่า อะตอม(atom)  และเรียกสสารใดที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันทั้งหมดว่า ธาตุ(elements) 

     ในปี พ.ศ.2204 โรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle) เป็นผู้เรียกสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบของสารเพียงชนิดเดียว ไม่สามารถแยกให้เป็นสารอื่นด้วยวิธีการทางเคมีต่างๆว่า "ธาตุ(elements)"

     สัญลักษณ์ธาตุ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารความหมายและเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุแต่ละชนิดให้มีความเข้าใจตรงกันทั่วโลก ในระยะแรกมีธาตุที่ค้นพบไม่มากนัก จอห์น ดอลตัน(John Dalton) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เสนอให้ใช้รูปภาพแทนสัญลักษณ์ของธาตุ


ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบธาตุใหม่ขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมาก การใช้รูปภาพจึงไม่สะดวกอีกต่อไป นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน โจนส์ จาคอบ เบอร์ซีเลียส (Jons Jacob Berzelius) ได้เสนอให้ใช้อักษรแทนชื่อธาตุ และใช้กันจนถึงทุกวันนี้ โดยมี หลักการเขียนสัญลักษณ์ธาตุ ดังนี้

1. ถ้าธาตุใดมีชื่อทั้งภาษาอังกฤษและภาษาละติน  ให้ใช้อักษรตัวแรกของภาษาละติน

2.ถ้าธาตุใดมีแต่ชื่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ

3.ถ้าอักษรตัวแรกซ้ำกัน ให้ใช้ตัวถัดไปมาควบไปด้วย

4.อักษรตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก


2.ตารางธาตุ

ธาตุที่มีในธรรมชาติมีเพียง 92 ชนิด เช่น ทองแดง ทองคำ กำมะถัน เงิน อะลูมิเนียม เหล็ก ส่วนที่เหลือเกิดจากนักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นจากห้องปฏิบัติการ 

เมนเดเลเยฟ(Mendeleev) เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดหมวดหมู่ให้ธาตุเหล่านี้ โดยใช้คุณสมบัติของธาตุเป็นเกณฑ์ เกิดเป็นตารางธาตุ ที่เรียกว่า ตารางพีรีออดิก(Periodic table)

ดูเพิ่มเติม https://www.ptable.com/?lang=th 

การแบ่งธาตุออกเป็นแถวแนวตั้งเรียกว่า หมู่ มีทั้งหมด 18 หมู่ แบ่งเป็นหมู่ A จำนวน 8 แถว คือ หมู่1A ถึงหมู่ 8A และเป็นหมู่ B(ธาตุแทรนซิซัน) จำนวน 10 แถว คือหมู่ 1B ถึงหมู่ 10B (หมู่ 8B มี 3 แถว)

การแบ่งธาตุออกเป็นแถวแนวนอน เรียกว่า คาบ มีทั้งหมด 7 คาบ

3.สมบัติของธาตุบางประการ

4.อะตอมและโมเลกุลของสาร

4.1 แบบจำลองอะตอม
4.2 อะตอมและโมเลกุล

5.ความหมายของสารประกอบ6.ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวันไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น