วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

1.การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1.การลำเลียงสารขนาดเล็ก 

1.1 การแพร่แบบธรรมดา(Simple diffusion) 

1.2 ออสโมซิส(Osmosis) 

1.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต(Facilitated diffusion) 

1.4 แอกทีฟทรานสปอร์ต(Active transport) 


2.การลำเลียงสารขนาดใหญ่ 

2.1 เอกโซไซโทซิส(exocytosis) 

2.2 เอนโดไซโทซิส(endocytosis) 

2.2.1 ฟาโกไซโทซิส(Phagocytosis) 

2.2.2 พิโนไซโทซิส(Pinocytosis) 

2.2.3 การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ(receptor mediated endocytosis)

    ไม่มีความคิดเห็น:

    โพสต์ความคิดเห็น