วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.การดำรงชีวิตของพืช

  1. สารอินทรีย์ในพืช
  2. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
  3. การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น