วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

4.พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

  1. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  2. ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
  3. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
  4. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
  5. วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น