วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

10.การลำเลียงของพืช

10.การลำเลียงของพืช
10.1 การลำเลียงน้ำ
10.2 การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ
10.3 การลำเลียงธาตุอาหาร
10.4 การลำเลียงอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น