วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

11.การสังเคราะห์ด้วยแสง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

11.การสังเคราะห์ด้วยแสง
11.1 การศึกษาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
11.2 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
11.3 โพโตเรสไพเรชัน
11.4 การเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
11.5 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น