วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

14.ระบบหายใจ

14.ระบบหายใจ
14.1 การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์
14.2 อวัยวะและโครงสร้างในระบบหายใจของมนุษย์
14.3 การแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงแก๊ส
14.4 การหายใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น