วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

16.ระบบภูมิคุ้มกัน

16.ระบบภูมิคุ้มกัน
16.1 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
16.2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
16.3 ความผิดปกติของระบบพันธุกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น