วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

17.ระบบขับถ่าย

17.ระบบขับถ่าย
17.1 การขับถ่ายของสัตว์
17.2 การขับถ่ายของมนุษย์
17.3 การทำงานของหน่วยไต
17.4 ไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆในร่างกาย
17.5 ความผิดปกติของระบบขับถ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น