วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

2.เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

2.เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2.1 อะตอม ธาตุและสารประกอบ
2.2 น้ำ
2.3 สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต
2.4 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น