วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

3.เซลล์และการทำงานของเซลล์

3.เซลล์และการทำงานของเซลล์
3.1 กล้องจุลทรรศน์
3.2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
3.3 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
3.4 การหายใจระดับเซลล์
3.5 การแบ่งเซลล์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น