วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

5.การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

5.การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
5.1 การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
5.2 ลักษณะพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
5.3 ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น