วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

6.เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

6.เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
6.1 พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน
6.2 การหาขนาดของดีเอ็นเอและการลำดับนิวคลีโอไทล์
6.3 การประยุกตืใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
6.4 เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น