วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

7.วิวัฒนาการ

7.วิวัฒนาการ
7.1 หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
7.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
7.3 พันธุศาสตร์ประชาการ
7.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
7.5 กำเนิดสปีชีส์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น