วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
-----------------------------------------------------------------------------


เนื้อหาสาระที่ได้ในวันนี้
1. การสร้างQuiz 
การใช้ก็คล้ายๆกับพวก kahoot อะไรแนวๆนี้แหละ แต่เปลี่ยนเป็นเว็ป Quizizz
ถ้าจะเล่นก็ใช้  https://quizizz.com/join จะมีคำว่า join อยู่ข้างหลัง ถ้าจะสร้างQuiz ก็ไม่ต้องมีคำว่าjoin  ดาวน์โหลดเอกสารไปอ่านเอาเอง เอกสารคู่มือการใช้Quizizz  หรือไม่ชอบอ่านก็ไปดูyoutube เอาเน้ออออออ https://youtu.be/LMst_DoZRho

ตัวอย่าง
คำถามเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


2. การเปลี่ยน PDF เป็น E-Book
การก็ใช้เว็ป Anyflip.com เหมือนว่าจะอัฟโหลดจำกัดได้วันละ 5 เล่มเท่านั้น
ลองไปใช้ดูเน้อ

ตัวอย่างชั้นหนังสือ  ที่ลองสร้างดู

3. สร้างกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดิฉันเองได้ลองอ่านเรื่อง หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า ตอนที่ 1-12
หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า ของ "หวังอันอี้" สะท้อนภาพชีวิตในหมู่บ้านชนบทของจีนต้นทศวรรษ 1960 ในระบบคอมมูนประชาชน จนกระทั่งเข้าสู่สังคมนิยมที่ทันสมัยในศตวรรษ 1980 ผู้อ่านจะได้สัมผัสความรักอันบริสุทธิ์ของผู้เป็นแม่ ความกล้าหาญของเด็กน้อยผู้กลายเป็นวีรชนของหมู่บ้าน ได้รู้สึกสะเทือนใจกับรักต้องห้ามของเด็กสาว และความคับแค้นขมขื่นของผู้ที่ถูกสังคมลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม

ดาวน์โหลด


แล้วนำมาสรุปเป็นแผนผังได้ดังภาพค่ะ


สำหรับเนื้อหาสาระความรู้ที่ได้ก็จะนำไปต่อยอดเป็นกิจกรรมในห้องสมุดต่อไปจร้าา

The End.....


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น