วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กะพังอาด

กะพังอาด (พญามือเหล็ก) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

แก่นและเนื้อไม้ รสขมเมาเล็กน้อย สรรพคุณ ดับไข้จับสั่น ดับพาไข้ แก้กระษัย แก้โลหิต ลดความร้อน ฝนทาศีรษะ แก้รังแค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น