วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรัก (แก่นขนุนละมุด)

 กรัก (แก่นขนุนละมุด) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่
แก่น รสหวานชุมขม สรรพคุณ บํารุงกําลัง บํารุงโลหิต สมานแผล 
ใบ เผาให้เป็นถ่านผสมกับน้ําปูนใสหยอดหู สรรพคุณ แก้ปวดหู แก้หูเป็นน้ําหนวก 

ไส้ในลูก รสฝาดหอมหวาน สรรพคุณ แก้ตกเลือดทางทวารเบาของสตรี กินแล้วทําให้เลือดหยุด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น