วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

PLC (Professional Learning Community)

ที่มาภาพ http://www.krusmart.com/plc-professional-learning-community/

PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าที่ครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ทำให้การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้ หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน ICT

PLC สำหรับข้าพเจ้าแล้วคือการร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานต่างๆ

ดาวโหลดตัวอย่าง PLC ของข้าพเจ้าได้ที่นี่จร้าาาาไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น