วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การะเกด

การะเกด เป็นไม้พุ่มจําพวกเตย
ดอก รสขมหอม
สรรพคุณ แก้โรคเสมหะในอก บํารุงธาตุ ใช้ผสมยาหอม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น