วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ก้างปลาทะเล

ก้างปลาทะเล ไม้พุ่มขนาดย่อม และเกิดตามชายทะเล

ใบ เนื้อไม้ รสกร่อยเค็ม สรรพคุณ แก้ไข้กําเดา รักษาตา เปลือกต้น รสฝาดเค็ม สรรพคุณ สมานแผล ห้ามเลือด ราก รสเย็นกร่อย สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ํา แก้ไข้ ถอนพิษผิดสําแดง ถอนพิษไข้กาฬ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น