วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กําจัด (พริกหอม ลูกระมาด หมากมาด)

กําจัด (พริกหอม ลูกระมาด หมากมาด) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง
เมล็ด รสสุขุมกลิ่นหอม สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน ขโลหิต บํารุงหัวใจ ขับลมในลําไส้

รากและเนื้อไม้ รสร้อน สรรพคุณ ขับลมในลําไส้ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง หน้ามืด ตาลาย วิงเวียน ขับระดู

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น