วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โกฐกะกลิ้ง(แสลงใจ,ลูกกะจี้,ว่านไฟต้น)

โกฐกะกลิ้ง(แสลงใจ,ลูกกะจี้,ว่านไฟต้น) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
เมล็ด(มีส่วนผสมของสตริคนิน) รสขมเมา สรรพคุณ แก้ลมอัมพาต อิดโรย บํารุง ธาตุ บํารุงหัวใจ เจริญอาหารขับน้ําย่อย กระตุ้นประสาทส่วนกลาง ถ้ารับประทานมากเป็นพิษทําให้ กล้ามเนื้อกระตุก ชัก ขากรรไกรแข็ง

ใบ รสเมาเบื่อ สรรพคุณ ตําพอกแก้แผลเน่าเปื่อยเรื้อรัง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น