วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โกงกาง

โกงกาง(มีทั้งชนิดใบใหญ่และใบเล็ก) ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง

เปลือกต้น รสฝาดเค็ม
สรรพคุณ ห้ามโลหิต สมานแผล แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้อติสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น