วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กอมขม ดีงูต้น

กอมขม หรือ ดีงูต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เนื้อไม้ รสขม สรรพคุณ แก้ไข้จับสั่น และไข้ตัวร้อน เปลือกต้น รสขมจัด
สรรพคุณ แก้ไข้จับสั่น (มาลาเรีย) ไข้บ้าง และไข้ทุกชนิด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น