วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ก่อ

ก่อ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เปลือกต้น รสฝาด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้คลื่นเหียนอาเจียน
สมานแผล ห้ามโลหิต เนื้อในเมล็ด รสหวาน
สรรพคุณ บํารุงกําลัง บํารุงลําไส้ แก้อ่อนเพลีย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น