วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ก่อ

ก่อ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เปลือกต้น รสฝาด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้คลื่นเหียนอาเจียน สมานแผล ห้ามโลหิต เนื้อในเมล็ด รสหวาน สรรพคุณ บํารุงกําลัง บํารุงลําไส้ แก้อ่อนเพลีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น