วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การอบรมพัฒนาศักภาพครูในการสอนออนไลน์ 9-20 พ.ค.2563

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยใช้เครื่องมือ (Too) Microsoft Team และ G Suite for Education
สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 9- 20 พฤษภาคม 2563

ผ่านช่องทางดังนี้
1) https://www.youtube.com/obectvonline
2) https://www.facebook.com/obectvonline/
3) www.obectv.tv 

กําหนดการ พบปะ Live แบบออนไลน์ Microsoft Team

เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.
หัวข้อ Tips and Tricks in Microsoft Teams
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive1

พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. 
หัวข้อ เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive2

เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.
หัวข้อ การใช้ File ใน Microsoft Teams
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive3

พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. 
หัวข้อ เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive4

เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. 
หัวข้อ สั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive5

พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. 
หัวข้อ วิเคระห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive6

เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.
หัวข้อ เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive7

พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.
หัวข้อ เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์
เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive8


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น